เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา.... INTRANETWEB BROADเกี่ยวกับหน่วยหน้าแรก
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป และได้รับความร่วมมือจาก พัน อย.กองบิน และ พัน อย.รร.การบิน จัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันและเวลาเดียวกัน ยอดรวมทั้ง อย., พัน.อย.บน.ตจวและรร.การบิน ตั้งแต่ 5พ.ย57-7 พ.ค.58 รวมเท่ากับ 89,742 คน เวลารวม 19,427 นาที
- ข้อบังคับ กห.ปี 2528
- ข้อบังคับว่าด้วยการเคารพ
- คำถวายรายงาน
ข่าวอากาศโยธิน...ก่อนหน้า....
ภาพกิจกรรม...ก่อนหน้า...
  หน่วยขึ้นตรง อย. หน่วยในสายวิทยาการ
 - ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  - แผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหา ทอ.  - พัน อย.กองบิน 21
 - กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.  - พัน อย.กองบิน 1  - พัน อย.กองบิน 23
 - กรมทหารอากาศโยธิน รอ.อย.  - พัน อย.กองบิน 2  - พัน อย.กองบิน 41
 - กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รอ.อย.  - พัน อย.กองบิน 4  - พัน อย.กองบิน 46
 - กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย.  - พัน อย.กองบิน 5  - พัน อย.กองบิน 56
 - สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.  - พัน อย.กองบิน 7  - พัน อย.รร.การบิน ฯ
 

สารสนเทศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

โทร 0 2534 6366 , 2-6366

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 0 2534 5059 , 2-5059