หน้าแรก

 

  1 มิ.ย.61  - ราคากลางจ้างงานระบบถ่ายทอดสัญญาณ จัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)    
  1 มิ.ย.61  - ราคากลางจ้างงานระบบแสงสี ในการการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ ดย.(ครั้งที่ 11)   
30 ก.ย.58  - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร ปี 59   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
19 ก.ย.56  - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร ปี 57   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
  12 ก.ย.55  - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร ปี 56   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
12 ก.ย.55  - ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร บก.อย.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  5 ม.ค.55  - สำเนาสัญญาซื้อขาย   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
20 ธ.ค.54  - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
23 ก.ย.54  - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร 26,520 กิโลกรัม   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
22 ก.พ.54  - ประกาศสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับสุนัขทหาร 2/2554   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

15 ธ.ค.53  - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๗๐๕๒ กรม ตอ.รอ.อย.

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

15 ธ.ค.53  - ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ บก.อย.

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559

17 ส.ค.53  - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร ปี 54

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

    1 ก.ค.53  - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงช่องทาง ทอ.4,5 และ 6

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

  12 มี.ค.53  - ประกาศสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับสุนัขทหาร

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

  16 ก.ย.52  - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับสุนัขทหาร

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557  

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2555

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2554

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2554

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2554

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2554

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2554

 

  รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2554

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2554

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2553

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2553

 

สารสนเทศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

โทร 0 2534 6366 , 2-6366

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 0 2534 5059 , 2-5059