. . . ข่าวอากาศโยธิน . . .

 

1138529703โดย...จ.ท.หญิง พรพิมลฯ, ปชส.อย.โทร.2 - 5059

next

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1047 วันที่  28 พ.ย.-4 ธ.ค.61Untitled-6image004

ประชุมเตรียมการพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

-  ประเพณีลอยกระทง ทอ.ปี ๖๑

-  ประชุม คณก.กพร.อย.

-  ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๑ ปี

-  อย. ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

- รับสมัครบุคคล (คปอ.)

-  ทอ.รับสมัครบุคคลเป็น นจอ.

- กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๑ ปี

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1046 วันที่ 21  – 27 พ.ย.61Untitled-6

ตรวจการฝึกของทหาร รุ่นปี ๖๑/๒

-  ผบ.สห.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลีใต้เยี่ยมชมกิจการ อย.

-  พิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา ทอ.ปี ๖๑

-  ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล อย.

-  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกล์อฟการกุศล อย.

-  ตรวจความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี

-  พิธีเปิดการฝึกผู้ปฏิบัติหน้าที่ จนท.รักษาการณ์ ปี ๖๒

-  ประเพณีลอยกระทง ทอ.ปี ๖๑

-  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

-  รับสมัครบุคคล (ชย.ทอ.+รร.นนก.)

-  โรคไขมันในเลือดสูง

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1045 วันที่ 24  – 30 ต.ค.61Untitled-6

-  พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็น น.สัญญาบัตร อย.

-  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 

-  รับสมัครบุคคล

-  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1044 วันที่ 10  – 16 ต.ค.61Untitled-6

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ต.ค.๖๑

ข้าราชการ ทอ.กับสื่อสังคมออนไลน์

-  เปลี่ยนรหัส เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

-  โครงการช้างเผือกประจำปี ๖๒

-  รับสมัครบุคคล

-  ข่าวบริการ

ผบ.ทอ.มอบนโยบายแก่ หน.นขต.ทอ.

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1043 วันที่ 5  – 11 ก.ย.61Untitled-6

อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ก.ย.๖๑

-  การสัมมนาการจัดทำคู่มือการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB) ปี ๖๑

-  เสธ.อย.และคณะ ตรวจความพร้อมปฏิบัติการกกล.ทอ.ฉก.๙

-  ทอ.จัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศล

-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๖๒

-  Sticker Line

-  การใช้สนามยิงปืนกองทัพอากาศดอนเมือง

 -  การแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงสังสรรค์ “กอล์ฟ ชนอ.เฮฮา ครั้งที่ ๒/๖๑”

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1042 วันที่ 8  – 14 ส.ค.61Untitled-6

-  ผบ.ทอ.มอบถ้วยรางวัล ชนะเลิศ ทอ.ปี ๖๑

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย. ครบรอบ ๕๖ ปี

-  ผบ.อย.ร่วมบริจาคโลหิต

-  ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ประจำเดือน ส.ค

-  ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้ง ๓/๖๑

-  ประชุมฝ่ายอำนวยการ อย.ครั้งที่ ๘/๖๑

-  Sticker Line

-  ขอเชิญผลงานเข้าประกวด

-  ขอเชิญร่วมบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1041 วันที่ 11  – 17 ก.ค.61Untitled-6

-  พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

ตรวจเยี่ยมการฝึก “Hop to the bodies slams”

-  ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป ประจำเดือน ก.ค

-  Sticker Line

-  รับสมัครบุคคล

-  กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๖๑

-  ตารางทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล อย.

-  คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1040 วันที่ 4  – 10 ก.ค.61Untitled-6

-  พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา

-  ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.  ดย.ทอ.อย.

-  ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน.๒๑ และ บน.๒๓

-  ตรวจสอบความพร้อมรบ ฯ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙

-  Sticker Line

- รับสมัครทหารกองหนุน สังกัด ทอ. เป็น นายทหารประทวน

-  คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1039 วันที่ 11  – 19 มิ.ย.61Untitled-6

-  พิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

-  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ ๖๙ 

-  ทำบุญตักบาตรประจำเดือน  มิ.ย.๖๑

-  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าและบุคคลสำคัญ

-  Sticker Line

-  คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑

-  รับสมัครบุคคล

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1038 วันที่ 6  – 12 มิ.ย.61Untitled-6

-  สรุปผลการตรวจ สอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง

-  ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง

-  ตรวจเยี่ยมการฝึกยิง จตอ.RBS-70 และ จตอ. QW-2 ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

-  เปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย โดยสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

-  ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๒ ปี ๖๑

-  เยี่ยมชมความพร้อมปฏิบัติการ ศปก.บน.๔ จว.นครสวรรค์

-  รับสมัครบุคคล

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1037 วันที่ 9  – 15 พ.ค.61Untitled-6

-  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อย.

-  ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พ.ค.๖๑

-  เปิดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนผู้มีจิต ศรัทธา บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายโดยสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ผบ.อย. ให้การต้อนรับ Lt Col Raed Gyekis เป็น หน.คณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการบจากหน่วย 194th ASOG Washington ANG

-  Sticker Line

-  พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร กองประจำการรุ่นปี ๕๙ ผลัดที่ ๑

-  พิธีอ่านสารของ ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ ปี ๖๑

-  พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๖๑ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๑

-  พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา กรม ปพ.อย.

-  พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา กรม ทย.รอ.อย.

-  พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ดย.ทอ.อย.

-  พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย.

-  รับสมัครบุคคล

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๖๑

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1036 วันที่ 28  ก.พ. – 6 มี.ค.61Untitled-6

ผบ.อย. ร่วมบันทึกภาพร่วมกับ ฝ่ายอำนวยการด้าน อากาศโยธินของ ทอ.สหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก(PACAF/A4S)

-  พิธีปิดการ แข่งขันปัญจะกีฬาทหาร ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ปี ๖๑

-  ตรวจสอบความพร้อม รบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

-  การประชุมแลกเปลี่ยนระดับ ผู้เชี่ยวชาญ อย. กับ ฝ่ายอำนวยการด้าน อย.

 -  Sticker Line

-  ขอเชิญร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

-  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี๒๕๖๑

-  โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๖๑

-  โครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี๒๕๖๑

-  ขอเชิญร่วมงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์

กวป.พอ.ของดการให้บริการเพื่อจะทำการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้า ทอ. ช่วงเวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1035 วันที่ 7 -13 ก.พ.61Untitled-6

-  บริจาคเงินสนับสนุนดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก

ปช.ทอ.และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ปี๖๑

-  สรุปผล การปฏิบัติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

-  ตรวจสอบความพร้อมรบและ ทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ สร.เขาเขียว จว.นครราชสีมา

-  Sticker Line

-  ขอเชิญร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

-  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจ าปี๒๕๖๑

-  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

-  โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

-  สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง จัดทัศนศึกษา ประจำปี๒๕๖๑

ขอเชิญสั่งจองเช่าบูชา และบริจาคจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1034 วันที่ 3 -9 ม.ค.61Untitled-6

งานวันคล้ายวันสถาปนา อย.

-  พิธีมอบโล่รางวัล หน่วยนิรภัยภาคพื้น

-  Sticker Line

-  ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ.บน๑ จว.นครราชสีมา

พิธิเปิดผู้ปฏิบัติหน้าที่ จนท.เวร ศยพ.สปก.ทอ.

-  ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ.บน๔ จว.นครสวรรค์

-  ปฐมนิเทศและทดสอบการฝึกงานในหน้าที่

-  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณ ทอ.ดอนเมือง

-  รับสมัครบุคคล

-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑)

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1033 วันที่ 20 -26 ธ.ค.60Untitled-6

-   ผบ.อย./ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ธ.ค.๖๐เมื่อ ๖.ธ.ค.๖๐

-  รอง ผบ.อย.(๑)/สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบฯ  ณ บน.๑จว.นครราชสีมา เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๐

-  รอง ผบ.อย.(๒)/บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เสธ.อย./ตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ฝูง ๑๐๖ อู่ตะเภา

-  Sticker Line

-  วันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๐ ปี

ขส.ทอ. รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลปีใหม่ บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะฟรี

-  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.

-  ขอเชิญ...สมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ร่วมประชุมใหญ่ และเลี้ยงสังสรรค์

-  รับสมัครบุคคล

-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑)

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1032 วันที่ 21 -29 พ.ย.60Untitled-6

-  พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

- อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.

การขยายเกณฑ์อายุการรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.เป็นกรณีพิเศษ

- ขอเชิญซื้อ Sticker Line หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

- สมส.ทอ.ชั้นประทวนจัดการประชุมใหญ่ และเลี้ยงสังสรรค์

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑)

- เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจําสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ

- รับสมัครบุคคล

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1031 วันที่ 8 -14 พ.ย.60Untitled-6

-  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ(คอมมานโด) รุ่นที่ ๑๓

- ประชุมการจัดทำแผนการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ปี ๖๑

- ตรวจติดตามคณะจัดทำ Sticker Line

- ขอเชิญซื้อ Sticker Line หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ชุด ๑, ๒, ๓ และ ๔

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๐

- ยศ.ทอ. เปิดให้จอง บันทึกประจำวัน ทอ. "RTAF Diary 2018"

- วันที่ ๑ – ๒๐ พ.ย.๖๐ ระบบประเมินผล(competency)

- รับสมัครบุคคล

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1030 วันที่ 4 -10 ต.ค.60Untitled-6

-  ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๓ รูป ประจำ ต.ค.๖๐

- พิธีเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี

ภารกิจ จิตอาสา

- ขอเชิญซื้อสติกเกอร์ Line หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๐

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ส่วนแยก – บก.ทอ.

- ยศ.ทอ. เปิดให้จอง บันทึกประจำวัน ทอ. "RTAF Diary 2018"

- คณก.การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิก

- ทอ. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

- ขอเชิญชวน กำลังพล ทอ.จอดรถในอาคารจอดรถ บก.ทอ.

- โครงการช้างเผือก ปี ๖๑

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1029 วันที่ 20 -26 ก.ย.60Untitled-6

-  พิธีมอบเครื่องหมายปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ(คอมมานโด)เป็นกิตติมศักดิ์

- พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร อย..

- ประชุมสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ฯ ปี ๖๐

- ตักบาตร อย.ประจำเดือน ก.ย.๖๐

- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำเดือน ก.ย.๖๐

- พิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ อย.ปี ๖๐

- ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- โครงการช้างเผือก ปี ๖๑

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1028 วันที่ 23 -29 ส.ค..60Untitled-6

-  ผบ.ทอ. ชมการตรวจสอบ และประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ.

- รอง ผบ.อย. เป็นตัวแทน อย. รับรางวัล Excellent Innovation Award ประเภท KM จาก พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ.

- พล.ต.Bert Daugherty ตำแหน่ง The Adjutant Genera Washington State Air National Guard และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ

- การประชุมเตรียมการพิธีปิดโครงการฝึกอบรมจนท.รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์(Air Marshal)

- การประชุมเกี่ยวกับสวัสดิการและการจัดทำ sticker line อย.

- พิธีเปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย

- ผบ.กรม ทย.รอ.อย. มอบกล้าดอกดาวเรือง

- ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- พืธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา ทอ.ปี ๖๐

.

 

222

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1027 วันที่ 26 ก.ค. – 2ส.ค..60Untitled-6

-  ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการชุมนุม อย.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

- ข่าวบริการ

- รับสมัครบุคคล

.

 

Untitled

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1026 วันที่ 19 ก.ค. – 26 ก.ค.60Untitled-6

-  พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น เยี่ยมคำนับ รอง ผบ.อย.

-  พิธีเปิด “โครงการอากาศโยธินร่วมใจ สาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งทอ. ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

.

 

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1025 วันที่ 12 ก.ค. - 18 ก.ค.60Untitled-6

-  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือน กรกฏาคม

-  พิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ ปี ๖๐ ผลัดที่ ๑

-  สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๑

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ   

- รับสมัครบุคคล

.

Untitled1

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1024 วันที่ 27 มิ.ย.- 5 ก.ค.60Untitled-6

-  พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ให้กับข้าราชการ สังกัด อย.ที่ขอลาอุปสมบท

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗ 

-  กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา

- พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง ให้แก่ข้าราชการสังกัด อย.     

-  ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๕๖

-  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนมิถุนายน

-  ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน ๒๑

-  สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน ๒๑

-  กองทัพอากาศ จัดการแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   ภายใต้แนวคิด "ยิ้มสู้ จงรักษ์ ภักดี" ครั้งที่ ๒

-  สรุปผลคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๕๖

-  พิธีปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร Special Operation Cup 2017

-  กิจกรรม อย.

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1023 วันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.60Untitled-6

-  พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

-  จก.จร.ทอ.และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ อย.

- จก.กง.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

-  ประชุม คณก.เจ้าหน้าที่กิจการชุมนุม อย.

-  จก.จร.ทอ.และคณะ ตรวจความพร้อมตามแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ดม.

-  พิธีส่งมอบ บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5

-  ผบ.กรม ปพ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ชั้นประทวน

-  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน ปี ๖๐

-  ผบ.กรม ทย.รอ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ น.ชั้นประทวน

-  กิจกรรม อย.

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1022 วันที่ 15- 21 มี.ค.60Untitled-6

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1021 วันที่ 1- 7 ก.พ.60Untitled-6

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1020 วันที่ 10- 18 ม.ค.60Untitled-6

- อวยพร ปี ใหม่ อดีต ผบ.ทอ.

- กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๑๑

- พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ ปี ๖๐

- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๕๙ ต้อนรับปี ๖๐

- อวยพรปีใหม่ปี ๖๐ ผบ.อย.

- สรุปผล การตรวจสอบความพร้อมรบ บน.๔

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.๔

- พิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสถาปนา อย.

- พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น

- บรรยายความรู้เรื่องยาเสพติด

- บรรยายความรู้เรื่องนิรภัย

- พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.

- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๑๐

- กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

- พิธีเปิดการฝึกอบรม จนท.ศยพ.ศปก.ทอ.

- วันคล้ายวันสถาปนา กรม ปพ.อย.

- ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร ฯ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

- สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา พัน อย.บน.๔๑

- ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร ฯ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

- ทอ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๐

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นจอ.ปี ๖๐

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1019 วันที่  30 พ.ย.- 6 ธ.ค.59Untitled-6

- พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ทำบุญตักบาตร

- ผบ.ทอ.ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครั้งที่ 106 และมอบข้าวสาร

- กิจกรรมแปรอักษร

- พิธีต้อนรับทหารใหม่ 59/2

- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 105

- กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี และบริจาคโลหิต ๙๙,๙๐๐ ซีซี

- แสดงความยินดี

- ตรวจสายวิทยาการ กพ.

- พิธีไหว้ครูดนตรี และนาฏศิลป์ดุริยางค์ทหารอากาศ ปี 59

- ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

- ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย

- รับสมัครบุคคล

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1018 วันที่  16 – 29 พ.ย.59Untitled-6

- ผบ.ทอ.รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรม

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตตภาวนา

- ทอ.ปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ รับ-ส่ง พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ

- อย.ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- งานไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ปี 59

- ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ห้ามใช้เส้นทางเท้าขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด

- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ รพ.ภูมิพล ฯ

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1017 วันที่ 3 – 8 พ.ย.59Untitled-6

- ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 59 ผลัดที่ 2

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- การประชุม อย.ครั้งที่ 10/59

- พิธีปลดทหารกองประจำการรุ่นปี 57 ผลัดที่ 2

- พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ทำบุญตักบาตร

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา

- ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี

- พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรอง บก.ทอ.

- ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อความมั่นคง และบริการประชาชน ณ จุดรักษาการณ์ช่อง จ.2 และ จ.7

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 12

- ผบ.ทอ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/60

- ผบ.ทอ.ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายป็นพระราชกุศล

- ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บก.อย.

- ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ รร การบิน

..

11

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1016 วันที่ 12 – 18 ต.ค.59                  

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ ศทย.อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ ดย.ทอ.อย.

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- ร่วมแสดงความยินดีกับ ผบ.ทอ.

- พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

- พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย.

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของหน่วย ประจำปี 2559

next

cats

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1015 วันที่ 21 – 28 ก.ย.59Untitled-6                  

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- เปิดการสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 3/59

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักเหินเวหา ทอ.

- ร่วมแสดงความยินดี ผู้บังคับบัญชา อย. ที่ได้รับโปรดเกล้า พระราชทานยศสูงขึ้น

- เปิดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ

- พิธีเปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ฉก.9 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

- คณะตรวจเยี่ยมสำรวจ พัน 2 กรม ทย.รอ.อย. เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคลมร้อนและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยจากอากาศร้อน

next

cats1

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1014 วันที่ 1 – 7 ก.ย.59  Untitled-6                

- พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีรับเข็มพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีรับเข็มพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ และกิจกรรมแปรอักษร “สก”

- พิธีเปิดการฝึกรักษาสมรรถภาพต่อเนื่องเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ อย.

- กิจกรรม “เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในหน่วยงาน”

- รางวัลผู้ประพันธ์บทเพลง RTAF KM

next

          

 

1


 พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

กองทัพอากาศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลด้าน KM และ QCC

ให้แก่หน่วยงานในกองทัพอากาศ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ในการนี้

จ่าอากาศเอก สุจินต์ กุลชนะรงค์  เจ้าหน้าที่ประพันธ์เพลง แผนกวิทยาการ

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เข้าร่วมรับรางวัล

ในใบประกาศผู้ประพันธ์บทเพลง RTAF KM เมื่อ 24 สิงหาคม 2559

ณ อาคาร 80 ปี หอประชุมทองใหญ่กองทัพอากาศ

 

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1013 วันที่ 8 – 15 ส.ค.59 

image004Untitled-6                  

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- คณะญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.อย. และชมการสาธิตศิลปะป้องกัน

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ อย.

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค และออกกำลังกาย

- คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 23

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1012 วันที่ 6 – 13 ก.ค.59                    

- พิธีเบิกเนตรพระพุทธเจ้าทันใจ และเปิดศาลาอุตตรธรรมวิมุตติ

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

- ประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 6/59

- ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการ การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (CMEX 16)

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- อบรบและทบทวนความรู้การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น อย.

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน 5

- ชมการถ่ายทอดสัญญาณสดการบรรยายการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 21

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1011 วันที่ 22 – 29 มิ.ย.59                    

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธินรุ่นที่ 65

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อลาอุปสมบท

- พิธีมอบทุนการศึกษาสำนักงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคทหาร

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร กีฬากองทัพไทย ครั้ง 49

- เปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร กีฬากองทัพไทย ครั้ง 49

- พิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ ประจำปี 2559 ผลัดที่ 1

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

  มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ รร.การบิน  

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1010 วันที่ 1 – 8 มิ.ย.59                    

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 5/59

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- สาธิตการปฏิบัติการของกองร้อยรักษาความสงบของ กรม ทย.รอ.อย.

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- กิจกรรม"สร้างความเข้าใจ ในร่างรัฐธรรมนูญ ปี 59"

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

- กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น อย. ครั้งที่ 3/59

- ตรวจเยี่ยมการฝึกยิง จตอ. RBS-70 และ จตอ. QW-2 ณ กองบิน5 

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 1

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1009 วันที่17 – 24 พ.ค.59                     

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.                

- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 65

- พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง บน. 7

- การแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทย

- ต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 2559

next

รับสมัครบุลคล                                    

 

การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร

                            เหล่า อย. ปีงบประมาณ ๖๐

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ฯ วันที่ ๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐

                    ณ บก.อย.และทาง www.sfc.rtaf.mi.th

 

                           รายละเอียดการรับสมัคร

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1008 วันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค.59

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์  อย.

- พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลสงกรานต์

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิคและทดสอบสมรรถภาพทางร่ายกาย

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1007วันที่ 5 – 12 เม.ย.59

- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพอากาศ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2559

- พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์  

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 3/59

- ปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย. ครั้งที่ 2/59

- ลงนามถวายพระพร

- อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.

- มอบเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีม อย.

- พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 11

- ทำบุญตักบาตร อย.

- เปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย. ครั้งที่ 2/59

- มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของ อย.

- พิธีปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1006 วันที่ 23 – 30 มี.ค.59

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพอากาศ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2559

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9 ครั้งที่ 1   ประจำปี 2559

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 64 (นนอ.)        

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- พิธีปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหารกีฬาภายในกองทัพอากาศครั้งที่ 47

- พิธีเปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหารกีฬาภายในกองทัพอากาศครั้งที่ 47

- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโดดร่มกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ 47

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโดดร่มกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ 47

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ในโครงการ “เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในหน่วยงาน”

next

ตารางการแข่งขัน

   ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ

                  ครั้งที่ 47 ประจำปี 2559

  ระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาของกองทัพอากาศ

  พิธีเปิดในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 1400

  และพิธีปิดในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 1300

      ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1005 วันที่ 2 – 8 มี.ค.59

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

- ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น อย. ครั้งที่ 1/59

- เปิดโครงการ อากาศโยธินร่วมใจสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2559

- เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการนโยบายกองทัพอากาศสู่การปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมใน   หน่วยงาน”

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

- สรุปผลคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบ แผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์

- สรุปผลคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์

- ปิดโครงการการอบรมพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล อย.

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1004 วันที่ 17 – 23 ก.พ.59

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ผบ.ปพ.กกล.ป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.อย. 

- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 64 (นนอ.)

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.

- ผบ.อย. มอบเงินบริจาคสนับสนุนดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก

- ฟังธรรมเทศนาและสวดมนต์นั่งสมาธิ

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

- เปิดโครงการการอบรมพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล อย.

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1003 วันที่ 22 –    29 ม.ค.59

- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ประชุมติดตามความก้าวหน้า พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559

- พิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสถาปนา กรม ทย.รอ.อย.

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสถาปนา อย. ครบรอบ 68 ปี

- พิธีสงฆ์ วันคล้ายวันสถาปนา อย. ครบรอบ 68 ปี

- พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น, หน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดีเด่น และรางวัลนิรภัยดีเด่น

- อวยพร วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงินหน่วย

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค

- เปิดการทดสอบพื้นฐานความรู้การฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี 2559 

- เปิดการประชุมชี้แจงการฝึกงานในหน้าที่ของสายวิทยาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และดุริยางค์ ประจำปี 2559

- นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

next

 

                                       กำหนดจัดงาน

 วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๖๘ ปี

         ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อย.(๒)

     ประกอบด้วย   พิธีบวงสรวง, พิธีสงฆ์, พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น

    หน่วยนิรภัยภาคพื้นดีเด่น, หน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบ

    และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดีเด่น

                              click.gifกำหนดการ

 

next

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1002 วันที่ 24 – 31 ธ.ค.58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อย.ประจำปี 58 

- กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี 2558

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อย. ประจำปี 58

- พิธีเปิดการฝึกอบรบเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่เวร ศยพ.ศปก.ทอ.

- พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ด้วยงานนิรภัย

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค

- พิธีมอบเสื้อ,เข็มกลัด,สายรัดข้อมือ พระราชทาน Bike for Dad

.

กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี 2558

 

 กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี 2558

ในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬา ทอ.ธูปะเตมีย์   และ สนามกีฬา ทอ.จันทรุเบกษา

 

     ประเภทกีฬา

     1.ฟุตบอลประเภทอาวุโส และทั่วไป

     2.วอลเลย์บอล

     3.เซปักตะกร้อ

     4.กีฬาพื้นบ้าน

     5.กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่1001วันที่ 2 – 9 ธ.ค.58

- งานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2558 

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร

- พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ ประจำปี 2559

- อย.จัด “ศึกเจ้ามวยไทย”การกุศล

- ตรวจเยี่ยมชมการฝึกการปฏิบัติหน้าที่สุนัขยามสายตรวจ

- โครงการ “เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในหน่วยงาน”

- พิธีปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด ประจำปี 2558

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 1000 วันที่ 4 -10 พ.ย.58

- พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี   2556 ผลัดที่ 2

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 11

-พิธีเปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 1/59 ประจำปี 59

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-เปิดโครงการ “เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในหน่วยงาน”

-พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 1/59 ประจำปี 59

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ประจำเดือน

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 999 วันที่ 7 -13 ต.ค.58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9

-พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานขนาดเล็ก

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีไหว้ครูโดดร่ม แผนกโดดร่มเหินเวหา กองทัพอากาศ

-ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-ทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ ประจำเดือน

-พิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานขนาดเล็ก

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 998 วันที่ 2 – 8 ก.ย.58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.อารักขาบุคคลสำคัญ อย.ปี 58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- จร.ทอ.และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรม ทย.รอ.อย.

- จร.ทอ.สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ ของ อย.

- จร.ทอ.และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ อย.

- ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือน ก.ย.58

- จร.ทอ.และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ๓ ฯ

- จร.ทอ.และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ ณ ศทย.อย.และ ดย.ทอ.อย.

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- จร.ทอ.และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรม ตอ.รอ.อย.

- พิธีปิดการฝึกอบรม โปรแกรมจัดการข้อมูล ทหารกองประจำการ

- อบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 997 วันที่ 1 – 7 ก.ค.58

- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือน ก.ค.58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 58 ผลัดที่ 1

- พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร อย.

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 63

- คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

.

ข่าวอากาศโยธิน ฉบับที่ 996 วันที่ 16 เม.ย.- 1 พ.ค.58

- พิธีรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ อย. ประจำปี 58

- พิธีอ่านสารของ ผบ.ทอ.

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 10

- พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ น.สัญญาบัตร

- เยี่ยมชมการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน

- เยี่ยมคำนับ

- เยี่ยมชมกิจการด้านต่อต้านการก่อการร้ายสากล

- อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.

- กำหนดตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.4 จ.นครสวรรค์

-          - ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.1 จ.นครราชสีมา

- กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล อย.

- ขอแจ้งหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพประจำปี และ ผู้ทำการในอากาศ

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 22 ฉบับที่ 995 วันที่ 25 – 31 มี.ค.58

- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ 46

- ปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9

- ปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 2/58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- เปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 2/58

- พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

- ขอเชิญร่วมสร้างกุศลลุ้นโชคใหญ่ กับสลากกาชาดกองทัพอากาศ

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 22 ฉบับที่ 994 วันที่ 18 – 24 มี.ค.58

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ

- การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทอ.

- พิธีเปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ 46

- ตรวจเยี่ยมกำลังพล อย.ในการปฏิบัติหน้าที่ ชุดปฏิบัติการ

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- ทำบุญตักบาตร

- โอวาทแก่นักกีฬา อย.

- ผลการแข่งขันจักรยาน และ บาสเก็ตบอล อย.

- ขอเชิญร่วมสร้างกุศลลุ้นโชคใหญ่ กับสลากกาชาด ทอ.

.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 22 ฉบับที่ 993 วันที่ 25 ก.พ.- 3 มี.ค.58

-     พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.

-     พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

-     โครงการคัดกรองตรวจต้อหิน

-     ปช.ทอ.และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี

-     ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

- “แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อสร้างเสริมให้ อย.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”

- รับสมัครบุตร ฯ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

- โครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด

- อย. รับสมัครบุคคล

- ทอ.รับสมัครบุคคล

- การจัดทำเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์

- ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา”

- จัดรถโดยสารบริการข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทุ่งสีกัน

- ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๓

- กำหนดการฉีดวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก

- สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี ๕๘

- ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษในเครือสหพัฒน์ ลด ๓๐ – ๘๐ %

.

 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 22 ฉบับที่ 992 วันที่ 11 – 17 ก.พ.58

 

 

- ผบ.อย.ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการปฏิบัติการพิเศษ ภาคพื้นแปซิฟิก(SOCPAC)

- ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ก.พ.58

- พิธีเปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 62

- พิธีปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน

- พิธีสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

- อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.นำดอกป๊อบปี๊ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกมาจําหน่าย

- รับสมัครบุตร ฯ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

- โครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด

- อย. รับสมัครบุคคล

- ทอ.รับสมัครบุคคล

- สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๘ จะให้บริการรับยื่นแบบ และเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

.

  กำหนดพิธีทำบุญเนื่องในงานวันคล้ายวันวันสถาปนา อย.

                         ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ..57 บก.อย.

 

   วันสถาปนา.jpg

                                       click.gifกำหนดการ

 

 

 

 

 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 991 วันที่ 29 ต.ค.- 5 พ.ย.57

- พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 10

- ปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/58

- เปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/58

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน สังกัด อย.เป็น น.สัญญาบัตร

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ตอ.รอ.อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ปพ.อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ทย.รอ.อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ศทย.อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ดย.ทอ.อย.อย.

- การทดสอบวิภาววิสัย ให้กับ ผบ.พัน อย.

- ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี 57

 

 

 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 990 วันที่ 15 – 21 ต.ค.57

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.(นขต.บก.อย.)

- ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- “Kuala Lumpur International Tattoo 2014”

- กำหนดตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.

- กำหนดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.

- พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๕๕/๒

- กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล อย.

- ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗

- การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน

- ข่าวบริการ

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๗

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๕๘

 

 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 989 วันที่ 8 – 14 ต.ค.57  

- พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย.

- พิธีรับมอบเครื่องหมายการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

- พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

- กวดขันการแต่งเครื่องแบบ ทอ.มาปฏิบัติราชการ

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57

- ผู้บังคับบัญชาการ อย.

.

 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 988 วันที่ 10 – 16 ก.ย.57

- พิธีมอบปีกแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

- พิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหาร

- พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.(คอมมานโด)เป็นกิตติมศักดิ์

- สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.7 จว.สุราษฏร์ธานี

- ตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 57

- ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2

- “อากาศโยธินร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.2 จว.ลพบุรี

- เปิดสัมมนาฝ่ายอำนวยการ

- พิธีเปิดการฝึกเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB)

- ติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขและข้อเสนอแนะ จร.ทอ.ปี 56

- เปิดการอบรมแนะนำภาษาอังกฤษ

- ตรวจสอบภาคที่ 1 ตอนที่ 2

- พิธีรับหมวกทรงอ่อนสีแดงและพบญาติทหาร

- พิธีเปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 987 วันที่ 2-8 ก.ค.57

- พิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ“ชัยพัฒนา”ครั้งที่ 8

- พิธีขอโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา

- พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 57/1

- พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.

- รับมอบของ

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 61

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 4 จว.นครสวรรค์

- พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้การปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี

- แผนกฟุตบอล ทอ. เปิดรับสมัคร เยาวชน ทอ.

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.

- บก.ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือน

- ธอส. และ กบข. จัด “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐”

- สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ขอเชิญร่วมการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการอนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง ฯ ทอ.

 

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 986 วันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย.57

- พิธีมอบทุนการศึกษาทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- พิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 1

- พิธีมอบทุนการศึกษา“นนอ.วีรพล  สุวรรณทัต”

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสมโภชพระไพรีพินาศอากาศโยธิน

- พิธีสมโภชพระไพรีพินาศอากาศโยธิน

- พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 57

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 9

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

 - พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.อย.

- พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นนายพลอากาศ

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก 

- การประชุมกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 21 ฉบับที่ 985 วันที่ 26 มี.ค.- 1 เม.ย.57>>>

- พิธีเบิกเนตรและยกฉัตรพระไพรีพินาศอากาศโยธิน

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

- พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ

- ตรวจสอบพร้อมรบ สร.ภูเก็ต

- ตรวจสอบพร้อมรบ สร.สมุย

- คณะ นนอ.เยี่ยมชมกิจการ อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

- ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ปี 57

- ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบูรณะปิดทองพระพุทธรูป “พระไพรีพินาศอากาศโยธิน”