กิจกรรมในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.ท.หญิง พรพิมล ฯ , จ.ต.ญัฐพล ฯ/ประชาสัมพันธ์ อย.โทร.2 - 5059  

.

NEXT.

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา <<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นาวาอากาศโท คัมภีร์ กุญชรเพชร ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ นำกำลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน ฯ รับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี <<<Untitled-6image004

 

   พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นาวาอากาศโท ศตวรรษ ริมผดี ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ นำกำลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน ฯ รับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

 

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี <<<Untitled-6image004

 

     พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นาวาอากาศโท ปริญญา ดอกไม้ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ นำกำลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน ฯ รับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

 

.

.

ผบ.อย.อวยพรและมอบของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ <<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน อวยพรและมอบของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับ พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

พิธีทำบุญและพิธีมอบโล่รางวัล  ในงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๐ ปี<<<Untitled-6image004

  

      พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีทำบุญและพิธีมอบโล่รางวัลหน่วยนิรภัยภาคพื้น, บุคคลดีเด่น หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐ และรางวัลหน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๐ ปี(๑ มกราคม ๒๕๖๑) รางวัลชนะเลิศได้แก่ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๐ ปี<<<Untitled-6image004

 

     พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๐ ปี(๑ มกราคม ๒๕๖๑)  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอพระไพรีพินาศอากาศโยธิน

.