กิจกรรมในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กลับสู่หน้าหลัก

.ท.หญิง พรพิมล ฯ /ประชาสัมพันธ์ อย.โทร.2 - 5059  

.

NEXT.

ประชุมเตรียมการตรวจสอบความพร้อมรบฯ หน่วย ทอ.ในสนาม<<<image003image004

 

   พลอากาศตรี สมควร   รักดี   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

 

ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.(คณอก.ฝ่ายกิจกรรมบันเทิงและประชาสัมพันธ์

<<<image003image004

 

    น.อ.เอกศักดิ์   เทภาสิต   รอง เสธ.อย./ ประธาน คณอก.ฝ่ายกิจกรรมบันเทิงและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๑ ปี ในส่วนกิจกรรมบันเทิงและประชาสัมพันธ์ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อย.<<<image003image004

 

   พล.อ.ต.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อย.(กพร.อย.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีเปิดอบรมโครงการการใช้ภาษาอังกฤษ<<<image003image004

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๑ ปี<<<image003image004

 

    พล.อ.ต.สมควร รักดี  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ ๗๑ ปี เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

งานประเพณีลอยกระทง ทอ.ปี ๖๑ <<<image003image004

 

     พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  ผบ.ทอ. และ คุณ พงศ์อุมา  ดิษยะศริน  นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.พร้อมด้วย น.ชั้นผู้ใหญ่ ทอ., พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย.,ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศ ร่วมลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ ณ สระน้ำร้านสวัสดิการ ทอ.ท่าดินแดง  ในการนี้  อย.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดนางนพมาศ และรางวัลชมเชยการประกวดกระทง

.

.

พิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา ทอ.ปี ๖๑<<<image003

 

    พลอากาศตรี สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

.

 

ตรวจการฝึกของทหารกองประจำการ รุ่น ๖๑/๒<<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจการฝึกของทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๔/๖๑<<<image003

 

   พล.อ.ต.สมควร รักดี รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๖๑ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ประชุม กิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”(กิจกรรมปั่นจักรยาน)<<<image003

 

    พล.อ.ต.วิญญา  โพธิ์คานิช  เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในส่วนของกิจกรรมปั่นจักรยาน เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ตรวจความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี <<<image003

 

     พลอากาศตรี วิญญา  โพธิ์คานิช  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจความพร้อมปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต  กนกแก้ว  ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ

..

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล อย.ปี ๖๒<<<image003

 

    พล.อ.ต.สมควร  รักดี  รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล อย. ประจำปี ๖๒ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร 

.

.

พิธีเปิดการฝึกอบรม จนท.รักษาการณ์ ปี ๖๒<<<image003

 

   นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์   เทภาสิต   รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภฤกษ์ เปี่ยมสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็นวิทยากร

.

ประชุมเตรียมการพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี ๖๒<<<image003

 

   พล.อ.ต.วิญญา  โพธิ์คานิช  เสธ.อย.เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๖๒(ส่วนของ อย.และกำลังสวนสนาม) เมื่อ ๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ประชุมฝ่ายอำนวยการ อย.ครั้งที่ ๑๑/๖๑ <<<image003

 

   พล.อ.ต.วิญญา   โพธิ์คานิช   เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมฝ่ายอำนวยการ อย.ครั้งที่ ๑๑/๖๑ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<image003

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น  เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

ประชุม คณะ จนท.ดำเนินงานกิจการร้านค้าสวัสดิการ อย.<<<image003

 

    น.อ.เอกศักดิ์   เทภาสิต   รอง เสธ.อย.(๒) เป็นประธานในการประชุม คณะ จนท.ดำเนินงานกิจการร้านค้าสวัสดิการ อย. เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๑<<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๖๑ และ พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๖๐ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์

..

ปิดประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ ๑/๖๒<<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

ผบ.สห.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เยี่ยมชมกิจการ อย.<<<image003

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Jeong Yeon Woo ผู้บัญชาการสารวัตรทหารอากาศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี พลอากาศตรี สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำชมการตั้งแสดงทางทหารหน่วย  เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

ประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๑/๖๒<<<image003

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในการประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ ๑/๖๒<<<image003

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร 

     ในการนี้ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธินทุกปีๆ ละ ๓ ครั้ง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินทั้งที่ตั้งดอนเมือง และผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบินต่างจังหวัด

..