กิจกรรมในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.ท.หญิง พรพิมล ฯ , จ.ต.ญัฐพล ฯ/ประชาสัมพันธ์ อย.โทร.2 - 5059  

.

NEXT.

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ ปพ.(คอมมานโด)เป็นกิตติมศักดิ์<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ คอมมานโดเป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก  ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อร้ายสากล และคณะ ในการนี้  พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก  ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อร้ายสากล  ได้มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย ให้กับ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการอากาศโยธินด้วย  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)  

.

 ประชุมการสรุปผลการตรวจความพร้อมรบฯ ปี ๖๐ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในการประชุมการสรุปผลการตรวจความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องที่ตั้ง หน่วย ทอ.ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย. <<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเหรียญเกียรติยศ ทอ. ชั้น ๒ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเหรียญเกียรติยศ กองทัพอากาศ ชั้น ๒ ให้กับข้าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย. <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

.

ทำบุญตักบาตร ก.ย.๖๐ <<< Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ก.ย.๖๐ <<<Untitled-6

 

พลอากาศเอก จิรวัฒน์   มูลศาสตร์   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี  พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธี ฯ เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

.

 การประชุม อย.ครั้งที่ ๘/๖๐ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๘/๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

.

พิธีปิด Air Marshal <<<Untitled-6

 

    พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ   เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม จนท.รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์(Air Marshal)  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพอากาศ

 

.

กิจกรรมคาราวานความรู้คู่สุขภาพ<<<Untitled-6

 

    นาวาอากาศโท ประทีป  วรมุสิก  หัวหน้าแผนกแพทย์ กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกหญิง ณิชนันท์  สันติกุล  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศและคณะ ในโอกาสมาส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกิจกรรมคาราวานความรู้คู่สุขภาพให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผิดปกติ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

  

.

.

 อย. รับรางวัล Excellent Innovation Award ประเภท KM <<<Untitled-6

 

   พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.อย. เป็นตัวแทน อย. เข้ารับรางวัล Excellent Innovation Award ประเภท KM จาก พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๐ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๔ ปี ๖๐ ซึ่งผลงานนี้ เป็นของกลุ่ม Safety HRI  ของ  พัน ๒ กรม ทย.รอ.อย.

.

พิธีเปิดการฝึกสนธิกำลัง และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.<<<Untitled-6

 

    นาวาอากาศเอก วิญญา  โพธิ์คานิช  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกสนธิกำลัง และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(ณ ที่ตั้ง) ประจำปี ๖๐ เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

.

เข้าเยี่ยมคำนับ<<< Untitled-6

 

   พล.อ.ต.สมชาย  พงศ์พระธานี  รอง ผบ.อย. ให้การต้อนรับ  พล.ต.Bert Daugherty ตำแหน่ง The Adjutant Genera Washington State Air National Guard และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหารือข้อราชการ และความร่วมมือระหว่าง ทอ.กับ Washington State Air National Guard  เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม อย.(๒)

.

.

ผบ.ทอ.ชมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ.<<<Untitled-6

 

    พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการ

อากาศโยธิน  ชมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ  กองทหารเกียรติยศ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และกองทหารเกียรติยศ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    กองบัญชาการกองทัพอากาศ

.

.

 การประชุมเตรียมการพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Air Marshal<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพิธีปิดโครงการฝึกอบรม จนท.รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์(Air Marshal)  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม เจริญจรัมพร

.

ประชุมเตรียมการพิธีปิด Air Marshal  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพิธีปิดโครงการฝึกอบรม จนท.รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์(Air Marshal)  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ศูนย์การทหารอากาศโยธิน(๒)

.

.

ประชุมเกี่ยวกับสวัสดิการ อย.<<< Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก สมควร  รักดี  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับสวัสดิการและการจัดทำ sticker line หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

อย.จัดประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ <<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลของ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหารายได้เป็นสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ๘๐ ปี

.

.

กรม ทย.รอ.ฯ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง <<<Untitled-6

 

  น.อ.วรชาติ   ฟองชล   ผบ.กรม ทย.รอ.อย. มอบกล้าดอกดาวเรืองให้กับ นขต.กรม ทย.รอ.ฯ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อให้บานสะพรั่งในช่วง ต.ค.๖๐ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๐ ดังนี้

-          น.ท.ชนธีร์  บุญศิริยะ  ผบ.พัน ๑ กรม ทย.รอ.อย. นำข้าราชการและทหารกองประจำการ ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง

ณ พัน ๑ กรม ทย.รอ.อย.

-          น.ท.ก้องเกียรติ  บูรณศรี  ผบ.พัน ๒ กรม ทย.รอ.อย. นำข้าราชการและทหารกองประจำการ ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง

ณ พัน ๒ กรม ทย.รอ.อย.

-          น.ท.เทอดศักดิ์  สอนเจริญ  ผบ.พัน ๓ กรม ทย.รอ.อย. นำข้าราชการและทหารกองประจำการ ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง

ณ พัน ๓ กรม ทย.รอ.อย.

.

.

ผบ.กรม ทย.รอ.อย.มอบกล้าดอกดาวเรือง<<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก วรชาติ   ฟองชล   ผู้บังคับการ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  มอบกล้าดอกดาวเรืองให้กับ นาวาอากาศโท ชนธีร์  บุญศิริยะ  ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ๑ ฯ, นาวาอากาศโท ก้องเกียรติ  บูรณศรี  ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ๒ ฯ และ นาวาอากาศโท เทอดศักดิ์  สอนเจริญ  ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ๓ ฯ ร่วมใจนำไปปลูกประดับสถานที่ราชการ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด อย.<<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องทำงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 

.

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา<<< Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

 

.

.

ประชุม อย.ครั้งที่ ๗/๖๐<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๗/๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

.

พิธีเปิดการฝึกกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ<<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี นาวาอากาศโท ก้องเกียรติ  บูรณศรี  ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการฝึกฯ

.

.

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นาวาอากาศเอก เพิ่มยศ แก้วสว่าง รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

 

 

.

.

กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<<<Untitled-6

 

   กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผบ. 4 เหล่าทัพ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมการการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อ "จากดวงใจ ไทยทั่วหล้า" ซึ่งเป็นการรวมวงดนตรีชื่อดังครั้งสำคัญได้แก่ วงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงดุริยางค์กรมศิลปากร และวงเฉลิมราชย์ เข้าร่วมบรรเลง

.

.

การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองบิน ๕ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ

 

 

.

.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการชุมนุม อย.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐<<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก สมควร  รักดี  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการชุมนุม อย.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐  ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรองหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑<<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

สรุปผลตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๗ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ นำกำลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ

 

.

.

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๗ <<<Untitled-6

 

 

   พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

.

.

สรุปผลตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ นำกำลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ

 

.

.

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

.

.

“โครงการอากาศโยธินร่วมใจ สาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอากาศโยธินร่วมใจ สาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๑๔  กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

 

.

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน<<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔  กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

 

.

.

ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/กรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน<<<  Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  รับการเยี่ยมคำนับจาก พ.อ.เคนอิจิโร คิโนชิตะ (Kenichiro Kinoshita) ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/กรุงเทพฯ (คนเก่า) และ พ.อ.มาโคโตะ โทมินากะ (Makoto Tominaga)  ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/กรุงเทพฯ (คนใหม่) เมื่อ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 

.

.

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือน<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนกรกฏาคม เมื่อวันที่  ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

พิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

กองทัพอากาศ จัดการแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติ<<<Untitled-6

 

  กองทัพอากาศ จัดการแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "ยิ้มสู้ จงรักษ์ ภักดี" ครั้งที่ ๒ โดยมี อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และน้องพินต้า น.ส.ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ นักร้องและนักแสดงจากละครเวทีเรื่อง สี่แผ่นดิน มาร่วมแสดงดนตรีกับวงดุริยางค์ ทอ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 

.

.

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี<<< Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ นำกำลังพลเข้ารับฟังฯ

 

.

.

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์<<< Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ผู้แทนกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ และ กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

 

.

.

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ สถานีรายงานภูสิงห์ จังหวัดอำนาจเจริญ<<< Untitled-6

 

  นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ  ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ สถานีรายงานภูสิงห์ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศตรี ธเนศ  บุตรี  ผู้บังคับสถานีรายงานภูสิงห์ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

.

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เพชร ธรรมวิญญา รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

.

.

พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ให้กับข้าราชการ สังกัด อย. ที่ขอลาอุปสมบท>>> Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ให้กับข้าราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ขอลาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

พิธีปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร<<<Untitled-6

 

  นาวาอากาศเอก เจริญชัย  สารมานิตย์  รองผู้บังคับการ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร Special Operation Cup 2017 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗<<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗  เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

สรุปตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน๕๖<<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก วิญญา  โพธิ์คานิช  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานสรุปผลคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน๕๖ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ นำกำลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ

 

.

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน๕๖<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน๕๖ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

.

.

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือน<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

NEXT.

พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร <<< Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง ให้กับ ข้าราชการสังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงาน ผู้บัญชาการการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

.

จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน <<< Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี เสนาะ  พรรณพิกุล  เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจง แนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของสายวิทยาการการเงิน โดยมี นาวาอากาศโท สมพร สิงห์โห  หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำข้าราชการแผนกการเงิน ฯ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม เจริญจรัมพร

.

.

จร.ทอ.และคณะ ตรวจความพร้อมตามแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ดอนเมือง<<< Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ภูวเดช  สว่างแสง  เจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(ตรวจความพร้อมตามแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ดอนเมือง) โดยมี  นาวาอากาศเอก วิญญา  โพธิ์คานิช  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลเข้ารับการตรวจ ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

.

พิธีส่งมอบ บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 <<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท สราวุธ   กลิ่นพันธุ์   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศกองทัพอากาศ   เป็นประธานในพิธีส่งมอบ บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ให้กับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นผู้รับมอบฯ

.

.

จร.ทอ.ตรวจการปฏิบัติราชการ อย.<<< Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา  ชมบุญ   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูวเดช  สว่างแสง  เจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะ ในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.<<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๕๖ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๔๓,๕๐๐.-บาท เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

..

 พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗  <<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗  เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

ผบ.อย.นำข้าราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม <<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อ วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

ประชุมการแก้ไขปรับปรุงอัตรา ทอ.๕๒  <<< Untitled-6

 

  นาวาอากาศเอก วิญญา  โพธิ์คานิช  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปรับปรุงอัตรา ทอ.๕๒  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

ดย.ทอ.อย.จัดงานสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ <<< Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

 ประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๔/๖๐<<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๔/๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

 

.

.

ผบ.อย. รับมอบหมวกทรงอ่อนสีแดงและเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษเป็นกิตติมศักดิ์<<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับมอบหมวกทรงอ่อนสีแดงและเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษเป็นกิตติมศักดิ์ จาก นาวาอากาศเอก คัชโภชน์ จ่าประคัง  ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

 

.

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑<<< Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

.

.

 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑<<< Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก วรชาติ ฟองชล ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

.

.

บรรยายให้ความรู้แนะแนวทางการประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการ<<< Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก วิญญา   โพธิ์คานิช   รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ พลตรี สรชัช   กลั่นการดี  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา กระทรวงทรวงกลาโหม และ นางอิงอร  ช่วยจวน  ผู้ตรวจการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นำคณะเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้แนะแนวทางการประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการ สังกัด กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ ฯ ก่อนปลดประจำการ เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

 รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  รับการเยี่ยมคำนับ<<< Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  รับการเยี่ยมคำนับจาก พลอากาศตรี Mutsuharu Abe รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการด้านระบบการบิน กรมบริหารโครงการการจัดซื้อเทคโนโลยีและส่งกำลังบำรุง กห ญี่ปุ่น เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร 

 

.

.

เปิดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่เวร<<< Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่เวร ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

 พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร<<< Untitled-6

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 

.

.

 พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ <<< Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา <<< Untitled-6           

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๒๐  เมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

 พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ <<< Untitled-6

 

  พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

.

.

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือน <<< Untitled-6

 

    พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือน  เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

 บรรยายเรื่องนวัตกรรมการป้องกันและปฐมพยาบาลทหารกองประจำการจากโรคลมร้อน Heat stroke <<< Untitled-6

 

   กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้รับเชิญจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้ไปบรรยายเรื่อง นวัตกรรมการป้องกันและปฐมพยาบาลทหารกองประจำการจากโรคลมร้อน Heat stroke เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี นาวาอากาศโท ด็อกเตอร์ ก้องเกียรติ  บูรณศรี  ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นวิทยากรบรรยายฯ

 

.

.

 ผบ.อย.รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นกิตติมศักดิ์ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นกิตติมศักดิ์ จาก พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ณ ห้องทำงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ <<< Untitled-6  

                                                        

   พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

.

 ประชุม อย.ครั้งที่ ๓/๖๐ <<< Untitled-6

 

  พลอากาศเอก จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๓/๖๐ เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

.

ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน<<<Untitled-6  

 

   พลอากาศเอก จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒(คอมมานโด)  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒(คอมมานโด)  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง  กองบัญชาการกองทัพอากาศ

.

.

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒(คอมมานโด) ภาคสนาม<<<Untitled-6  

                                                        

   พลอากาศโท จิรวัฒน์   มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒(คอมมานโด) ภาคสนาม  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฝึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.

 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๐ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

.

.

มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอล <<<Untitled-6  

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์   มูลศาสตร์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอล ที่ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล “ ไทยแลนค์ลีก ” เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

.

 ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม อย. <<<Untitled-6

 

   พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬามวย <<<Untitled-6  

                                                        

   พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมวยไทย-สากล กองทัพอากาศ มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬามวย ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์)

.

 สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา  แท่งทองคำ  ผู้บังคับการ กองบิน ๒ นำกำลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจฯ

.

.

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  <<<Untitled-6  

 

   พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา   แท่งทองคำ  ผู้บังคับการ กองบิน ๒ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

.

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารฯ และเป็นประธานปฎิบัติธรรม ณ บน.๗ จว.สุราษฏร์ธานี<<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ และเป็นประธานปฎิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน  รองผู้บังคับการ กองบิน ๗  นำข้าราชการและทหารกองประจำการร่วมปฏิบัติธรรมฯ

.

.

 พิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐ <<<Untitled-6  

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์   มูลศาสตร์   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามแข่งขัน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย กองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  

.

พิธีปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ ๖๖  <<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๖  เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

ร่วมงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน<<<Untitled-6  

 

   พลอากาศตรี ปรีชา   ชมบุญ   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ผู้แทนกองทัพอากาศ  เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๖๐  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาศรานนท์  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี  พลเอก หัสพงศ์   ยุวนวรรธนะ   ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   เป็นประธานเปิดงานฯ

.

.

ประชุมติดตามการดำเนินการ KM ของหน่วย  <<<Untitled-6

 

    นาวาอากาศเอก ศรัณย์  สมคะเณ  เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการ KM ของหน่วย  เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐    ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการโดดร่ม ทอ. <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท สิทธิพร  เกสจินดา  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  ผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการโดดร่ม กองทัพอากาศ ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๖ จำนวน ๘๓ คน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโดดร่มกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

.

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ครั้งที่ ๑๑๙ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๙  เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

.

กิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท  ผู้บังคับการ กองบิน ๔๑ นำกำลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ

.

.

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่  <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท  ผู้บังคับการ กองบิน ๔๑ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล  ผู้บังคับการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ   

.

.

แนะนำการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB) <<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ พงษ์ถาวร หัวหน้ากองข่าว กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นหัวหน้าคณะให้คำแนะนำการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB) ให้กับ กองบิน ๕๖ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ นำข้าราชการร่วมรับฟังฯ

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๕๖ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  <<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๕๖ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  <<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก สมใจ  ชัยวงษ์  ผู้บังคับการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ

.

.

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๔ ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  <<<Untitled-6  

 

    พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๔ ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร   รองผู้บังคับการ กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ

.

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา  ชมบุญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์  รองผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา   ชมบุญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ   ขำทอง   ผู้บัญชาการ โรงเรียนการบิน  ให้การต้อนรับ

.

พิธีปิดการแข่งขันการโดดร่ม กีฬาภายใน ทอ. ประจำปี ๒๕๖๐ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการโดดร่มกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ  กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ ร่วมในพิธี โดยผลการแข่งขันชนะเลิศประเภทหมู่แม่นยำได้แก่ ทีมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

.

สรุปผล คณก.ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัด อุดรธานี <<<Untitled-6  

 

   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  ผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานสรุปผลคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๒๓ จังหวัด อุดรธานี  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นิทัศน์  ยูประพัฒน์  ผู้บังคับการ กองบิน ๒๓ นำกำลังพลร่วมรับฟังการสรุปผล

.

.

 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล <<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

   

.

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ครั้งที่ ๑๑๗<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๗ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ  

.

.

ตรวจสอบความพร้อมรบ หน่วย ทอ.ในสนาม ณ สถานีรายงานภูเขียว <<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ  ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ในสนาม ณ สถานีรายงานภูเขียว จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศโท ชาตรี  จันทร์ชูชื่น  ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ 

.

ตรวจสอบความพร้อมรบ กองบิน ๒๓ จังหวัด อุดรธานี  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน ๒๓ จังหวัด อุดรธานี  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการ กองบิน ๒๓ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

.

มวยการกุศล “ศึกจ้าวมวยไทย”  <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา  ชมบุญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึกจ้าวมวยไทย”  เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เวทีมวยสยามอ้อมน้อย  เพื่อนำเงินรายได้ไปเป็นสวัสดิการของข้าราชการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และเพื่อเป็นสาธารณกุศล

.

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ครั้งที่ ๑๑๖<<<Untitled-6

 

พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๖ เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

 

.

กิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

การประชุมการดำเนินการ KM ของ อย.  <<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก ศรัณย์  สมคะเณ  เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานการประชุมการดำเนินการ KM ของหน่วย  เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ ๖๖(นนอ.) <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๖(นนอ.) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

 กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์  ครั้งที่ ๑๑๕<<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๕  เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

.

.

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล <<<Untitled-6  

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

 กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ครั้งที่ ๑๑๔ <<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๔ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

.

.

กิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)<<<Untitled-6  

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๔๑ <<<Untitled-6  

 

  พล.อ.ต.ปรีชา  ชมบุญ  รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๐ โดยมี น.อ.นรุธ   กำเนิดนักตะ  รอง ผบ.บน.๔๑  ให้การต้อนรับ

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรUntitled-6  

 

  พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)  

.

 จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การสนับสนุนการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าห้อง ประชุมเจริญจรัมพร  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

.

.

ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศล<<<Untitled-6  

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงพร้อมภริยา และข้าราชการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

.

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี<<<Untitled-6

 

   พล.อ.ต.ปรีชา  ชมบุญ  รอง ผบ.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.สุทัศน์   แสงเดชะ  ปช.ทอ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการหน่วย เมื่อ  ๒๖ ม.ค.๖๐    ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี <<<Untitled-6  

 

   พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการ กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ

  

.

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์  ทิพเวส  ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ

.

.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา <<<Untitled-6  

 

  พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี  รองผู้บังคับการ กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ

                                                                                                                                                                                                      

.

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี ปรีชา  ชมบุญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง รัชฎา  รอดสำคัญ  รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณหน่วย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

เปิดการประชุม ผบ.พัน อย.<<<Untitled-6  

 

   พลอากาศตรี ปรีชา  ชมบุญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ที่ตั้งดอนเมือง, กองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมเจริญจรัมพร    

.

 บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล <<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำข้าราชการ และทหารกองประจำการหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ    

.

 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร <<<Untitled-6    

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

.

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐<<<Untitled-6

 

     พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ   เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

.

.

ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ <<<Untitled-6

 

    ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

.

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑๑๑ <<<Untitled-6  

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๑ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

      

.

 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล(เต้นแอโรบิค) <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค)ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

     

.

 พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6    

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

       

.

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน 

.

.

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙ –ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐<<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙ –ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐, นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑๐ เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ 

.

ผบ.อย. อวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ <<<Untitled-6    หน.นขต.อย.เข้าอวยพรปีใหม่ ผบ.อย.Untitled-6

 

    พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน อวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ให้กับ พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการหน่วย  เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

.